Chị Nguyễn Thị Mai

Khóa học “IM A CHAMPION”. Cảm xúc sau khi kết thúc khóa K9 của Học Viện LifeCore Việt Nam. Lại một lần nữa hiểu bản thân mình hơn, và hiểu mình nên thay đổi tư duy như thế nào! Câu chuyện “lý thuyết trò chơi” trong khóa học đã phản ánh rất chân thực bản thân và cảm xúc, những yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định của tôi. Bởi vì chỉ có một tư duy vượt trên cả thắng thua mới có thể biến điều đó thành sự thật, và đó chính là bài học mới của cuộc chơi này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.