Chị Bùi Thái Hà

Khóa học đã truyền được lửa và khát vọng cho học viên. Qua khóa học, tôi nhìn nhận nghiêm túc hơn về tư tưởng bản thân trong việc XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN. Chia sẻ cơ bản những điều học được cho những người xung quanh và giới thiệu những người xung quanh nếu có điều kiện nên tham dự những khóa ngắn ngày như vậy.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.