Anh Lê Thanh Sơn

Tôi đã từng tham dự khóa học Lãnh Đạo PHÁ CÁCH ở khu vực Hà Nội rồi và đây là lần thứ 2 em tham dự lại khóa này tại TP.HCM. Phải nói đây là khóa học em thích nhất trong bộ chương trình Khóa học thế kỷ 21. Lãnh đạo không phải bắt đầu từ vị trí, qua khóa học tôi học được nhiều điều: về tấm lòng, về cái tâm của người làm lãnh đạo. Phân biệt được lãnh đạo tốt với lãnh đạo xấu…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.