Chị Nguyễn Thị Linh

Nhờ có khóa học mà em biết mình cần phải làm gì cũng như nhận ra được những nguồn lực (quyền lực) mà bản thân đang có nhưng lại không nhận ra để tận dụng hết mình, hay có những thứ đã biết nhưng vẫn còn thờ ơ mà không sử dụng triệt để. Một phần quan trọng nữa đó là khả năng truyền cảm hứng của anh đã giúp cho em thêm động lực cũng như nêu ra được nhiều mục tiêu cao cả hơn mà chúng ta cần đạt được.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.