Hình ảnh

xoa bóp bấm huyệt (9)
xoa bóp bấm huyệt (10)
xoa bóp bấm huyệt (8)
xoa bóp bấm huyệt (7)
xoa bóp bấm huyệt (6)
xoa bóp bấm huyệt (11)
xoa bóp bấm huyệt (14)
xoa bóp bấm huyệt (12)
xoa bóp bấm huyệt (13)
xoa bóp bấm huyệt (1)
xoa bóp bấm huyệt (2)
xoa bóp bấm huyệt (5)
xoa bóp bấm huyệt (4)
xoa bóp bấm huyệt (3)
xoa bóp bấm huyệt (9) xoa bóp bấm huyệt (10) xoa bóp bấm huyệt (8) xoa bóp bấm huyệt (7) xoa bóp bấm huyệt (6) xoa bóp bấm huyệt (11) xoa bóp bấm huyệt (14) xoa bóp bấm huyệt (12) xoa bóp bấm huyệt (13) xoa bóp bấm huyệt (1) xoa bóp bấm huyệt (2) xoa bóp bấm huyệt (5) xoa bóp bấm huyệt (4) xoa bóp bấm huyệt (3)

LỚP ĐÀO TẠO XOA BÓP BẤM HUYỆT

Đến với chương trình đào tạo từ Học Viện LifeCore Việt Nam , bạn sẽ nhận được gì?

  • Buổi 1: Các kiến thức nền tảng về CSSK chủ động cùng chuyên gia sức khỏe Đỗ Văn Thắng. Sẽ giúp học viên hiểu và áp dụng các kiến thức cơ bản và cần thiết để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
  • Buổi 2, 3: Nguyên nhân gây bệnh, cách phòng ngừa và điều trị bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt đối với bệnh về đầu, mặt, cổ và bệnh vai gáy cùng Giảng viên Bác sĩ y học cổ truyền Hoàng Lương. Ở hai buổi học này, học viên biết cách xác định nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, mức độ của bệnh về đầu, mặt, cổ, vai gáy. Biết được vị trí các huyệt đạo, công năng tác dụng của các huyệt. Cách xoa bóp, bấm huyệt để điều trị ngay tại nhà.