XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM KINH DOANH THÀNH CÔNG

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TẠI LIFECORE ACADEMY

TS: Đỗ Văng Thắng

Giám đốc học viện

TS: Hoàng Thu Cúc

Giảng viên đào đạo - PGĐ Học viện

Bà: Phạm Thu Hoà

PGĐ Học viện

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN